Relacje arabsko - żydowskie

Kinoteka: 26.11.06. - 15:25

Last Jews of Bagdhad
Ostatni Żydzi Bagdadu
reż. Adriana Davis
USA, 2005, 110 min, dok.

Przed II wojną światową 30% Bagdadu stanowili Żydzi mieszkający w Iraku od 2700 lat. Iracki pakt z Hitlerem i przetłumaczenie na arabski ustaw norymberskich wcielonych w życie zapoczątkowało prześladowania kilkuset tysięcy Żydów, której apogeum miało miejsce za Saddama Husajna...

Kinoteka: 27.11.06. - 11:20

The Forgotten Refugees
Zapomniani Uchodzcy
reż. Ralph Avi Goldwasser, Michael Grynzpan
USA, 2005, 47 min, dok.

Los Żydów w krajach arabskich w latach 20,30, 40, 50. Smutny koniec kilkutysiącletnich diaspor.