Wydarzenia Festiwalowe 2013

Wirtualny Pomnik WARSZAWA 2013
25 - 31 października 2013
pod Patronatem Parlamentu EuropejskiegoWirtualny Pomnik WARSZAWA 2013 jest manifestacją SFC - Shoah Film Collection / Filmowej Kolekcji Shoah w Warszawie 2013 roku goszczonej przez Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej wraz z Muzeum Historii Żydów Polskich (25 - 31 października, MHŻP).

SFC - Shoah Film Collection / Filmowa Kolekcja Shoah jest unikatową na skalę światową inicjatywą artystyczną ustanowioną w Cologne przez Wilfried Agricola de Cologne, który jest zarówno artystą multimedialnym i kuratorem wystawy. Kolekcja została utworzona 27 stycznia 2010 roku z okazji 65 rocznicy wyzwolenia Obozu Aschwitz, pomysł Kolekcji skierowany jest do generacji artystów i filmowców, ktorych porusza tematyka Holokaustu (Szoah) i wrażliwość na cierpienia wywołane przez totalitaryzmy. Posługując się nowymi technologiami i współczesnym językiem próbują oni zachować żywą pamięć o zbiorowej traumie i cierpieniu.
Kolekcja składa się z 60 eksperymentalnych i dokumentalnych prac filmowych i wideo.

Aby prezentować Shoah Film Collection / Filmową Kolekcję Shoah szerszej publiczności, Agricola de Cologne stworzył w roku 2012 experymentalne wydarzenie: "WIRTUALNY POMNIK - INTERWENCJA PAMIęCI umiejscowiając SFC w kontekście takich wydarzeń jak odczyty, pokazy, wystawy, artystyczne prezentacje, rozmowy, dyskusje, których celem jest zainspirowanie publiczności.

Instalacja w Muzeum Historii Żydów Polskich od 25 do 31 października. Wstęp wolny.