REGULAMIN OGÓLNY FESTIWALU

W konkursie rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia filmów, które zostały wyprodukowane nie później niż 2 lata temu. Filmy zgłaszać można w następujących kategoriach: Pełnometrażowy Film Fabularny, Pełnometrażowy Film Dokumentalny, Krótkometrażowy Film Fabularny, Krótkometrażowy Film Dokumentalny. Zgłoszenia filmów, które były wcześniej wyświetlane na innych festiwalach filmów żydowskich w Warszawie, nie będą akceptowane w Konkursie Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej (WJFF.pl).

Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 września 2016 roku. Oficjalna selekcja filmów festiwalowych zostanie ogłoszona 25 października 2015 roku na stronie Festiwalu www.wjff.pl

Nagrody Kamery Dawida zostaną wręczone na ceremonii, która odbędzie się w ostatnim dniu Festiwalu. Po ceremonii werdykt Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Festiwalu.

W ramach Festiwalu przyznawane są Kamery Dawida w następujących kategoriach:
Najlepszy Film Festiwalu - Grand Prix
Najlepszy pełnometrażowy film fabularny
Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny
Najlepszy krótkometrażowy film fabularny
Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny
Najlepszy reżyser
Najlepsza aktorka
Najlepszy aktor
Najlepszy scenarzysta
Najlepszy operator filmowy
Najlepsza muzyka i dźwięk
Nagroda publiczności

Regulamin Konkursu - zgłaszane filmy
1. Filmy należy zgłaszać do konkursu w odpowiadających im kategoriach:
a) Filmy o długości do 40 minut: Krótkometrażowy film dokumentalny/ Krótkometrażowy film fabularny / Krótkometrażowy film animowany
b) Filmy o długości powyżej 40 minut: Pełnometrażowy film dokumentalny/ Pełnometrażowy film fabularny / Pełnometrażowy film animowany

2. Data produkcji filmu nie może być późniejsza niż 2 lata.
3. Zgłoszenia filmów, które były wcześniej wyświetlane na innych festiwalach filmów żydowskich w Warszawie, nie będą akceptowane w Konkursie Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej (WJFF.pl).
4. Zgłoszenia filmów, które były już wyświetlane w polskiej telewizji naziemnej i kab lowej nie będą brane pod uwagę w procedurze konkursowej, ale mogą zakwalifikować się do projekcji w ramach pokazów specjalnych.
5. Filmy należy zgłaszać wyłącznie online, korzystając z platform partnerskich (więcej szczegółów na www.wjff.pl/en)
6. W przypadku filmów z dialogami w językach innych niż angielski, film należy dotarczyć wraz z napisami w jęz. angielskim.
7. Aby zapewnić wysoką jakość filmów wyświetlanych na Festiwalu, filmy zgłaszane do konkursu muszą spełniać następujące techniczne wymagania:
a) Zapis w formacie co najmniej full HD
b) Proporcje obrazu 4:3,16:9 lub CinemaScope, lub innym
c) Wideo i audio w jednym pliku

ZALECENIA
Zalecane jest, aby zgłaszany film zapisany był w kodeku MPEG4 lub h.264, kodowanie audio AAC. Dopuszczalne jest zastosowanie kompresji MPEG4 z kodekiem h.264 i zmienną kompresją (bitrate 2000 kb/s lub wyższy) oraz kodowania audio AAC o wartości 128 kbit/s.
Filmy spełniające te kryteria będą dopuszczone do konkursu w niezmienionej formie, bez konwertowania. Jeśli film zapisany jest w innym formacie lub na DVD, zaleca się przekonwertowanie go do MPEG4/h.264..

Inne akceptowane formaty
Oprócz filmów w MPEG4 akceptowane będą również pliki MPEG2 i Quicktime. W przypadku zakwalifikowania się głównego konkursu, filmy w tych formatach będą poddane konwersji dla ustandaryzowania wszystkich wyświetlanych obrazów. Filmy na nośnikach 35mm.

WAŻNE:
Kandydaci, którzy nie dysponują filmem w formie umożliwiającej im przesłanie go poprzez platformę online, mogą przesłać DVD w formacie PAL na nasz adres pocztowy. Takie zgłoszenia będą rozpatrywane tylko, jeśli tytuł filmu zostanie równocześnie zarejestrowany w zgłoszeniu na jednej z platform on-line.

• Środki uzyskane z opłat zgłoszeniowych pomagają nam w promowaniu filmów i ich twórców.
• Opłata zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi

W PRZYPADKU ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ FILMU DO KONKURSU GLÓWNEGO
1. Osoby zgłaszające filmy przyjmują do wiadomości, że filmy zakwalifikowane do konkursu nie podlegają opłatom licencyjnym. Autorzy filmów, którzy zechcą uczestniczyć w konkursie wyrażają zgodą na jednorazową, bezpłatną projekcję konkursową.
2. Na prośbę organizatora należy przesłać następujące materiały na adres pocztowy*:
a) Wysokiej jakości kopię przeglądową filmu na DVD lub Blu-ray, PAL (z angielskimi napisami w przypadku filmów w języku innym niż angielski),
b) DVD z: trailerem filmu w jakości HD z angielskimi napisami, 2-3 zdjęciami z filmu i/lub plakat filmu w dobrej jakości w formacie JPG,
c) Przesłane kopie filmu i materiały dodatkowe nie podlegają zwrotowi,
d) W przypadku chęci zwrotu materiałów, do paczki należy dołączyć kopertę wraz ze znaczkiem pocztowym i wypełnionym adresem zwrotnym.

*Nasz adres pocztowy:
FUNDACJA KAMERA DAWIDA WJFF.PL
The Camera of David Foundation WJFF.pl
ul. NOWOGRODZKA 31, 00-511 WARSZAWA, POLAND

3. Na adres mailowy films@wjff.pl należy także przesłać następujące materiały promocyjne:
a) Synopsis filmu (do 100 znaków) i informacje o jego twórcach,
b) 2-3 zdjęcia z filmu i/lub plakat filmu w dobrej jakości w formacie (JPG lub TIF, maks. rozmiar plików 25 MB),
c) Link do trailera filmu w formacie HD online (youtube, Viemo),
d) W przypadku wersji nieanglojęzycznej napisy w języku angielskim z kodowaniem czasowym (dopuszczalne formaty: .doc, .txt, .pdf., .xls).

ZAPRASZAMY SERDECZNIE i do zobaczenia na pokazach festiwalowych!