Organizatorzy i współorganizatorzy

Dyrektorem, Organizatorem i pomysłodawcą Festiwalu jest Daniel Strehlau.
Festiwal organizowany jest przez Fundację Kamerę Dawida wjff.pl

ADRES:

FUNDACJA KAMERA DAWIDA WJFF.PL
ul. NOWOGRODZKA 31, 00-511 WARSZAWA, POLAND