Idea

Tysiącletnia historia Żydów Polskich współtworzy historię Polski. Tragiczne wydarzenia, mordercze, zwyrodniałe ideologie położyły kres wybitnej i unikatowej kulturze języka jidysz istniejącej do lat 40-tych XX wieku. Ta bogata kulturowa spuścizna zobowiązuje dzisiaj, nas - mieszkańców naszego kraju - do pamiętania o tym wybitnym dziedzictwie.

Miejscem naszego FESTIWALU jest nieprzypadkowo Warszawa, nie tylko miejsce naszego urodzenia i życia, ale miasto, które było drugim po Nowym Yorku przedwojennym największym skupiskiem ludności żydowskiej na świecie. To właśnie tu rozkwitała kultura Polskich Żydów, którzy tworzyli nie tylko w języku jidisz, ale równiez przecież po polsku.

Wiemy, że zgładzony świat cywilizacji jidysz już nie wróci. Widzimy jednak stale rosnącą potrzebę odkrywania swojej tożsamości przez ludzi, którzy dowiadują się o swoim żydowskim pochodzeniu czując się zarazem Polakami jak i Żydami. To właśnie oni tworzą nową, żydowską, polską rzeczywistość w Polsce. Dlatego wierzymy, że FESTIWAL nasz przybliży współczesną oraz tradycyjną kulturę żydowską wszystkim zainteresowanym oraz pozostanie ważnym głosem we wspólnej multikulturowej rodzinie europejskich i światowych narodów.


Warszawa, Listopad 2003