Fundacja Kamera Dawida wjff.pl

Prezes Fundacji

  • Magdalena Makarczuk


  • Judyta Lewa, Wice Prezes, Koordynator Festiwalu Filmowego

Rada Fundacji

  • Prof. Paweł Spiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie
  • Jerzy Brize, Organizator i Koordynator Festiwali Muzycznych (Jazz Jambory)
  • Aleksander Claude, Reżyser dźwięku

Fragment ze statutu Fundacji

ROZDZIAL II

CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI.

§11.

Celem Fundacji jest:

  • coroczna organizacja Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Zydowskiej - Warsaw Jewish Film Festival;
  • wspieranie kultury zydowskiej w Polsce i na swiecie;
  • inicjowanie przedsiewziec sluzacych rozwojowi kultury zydowskiej;
  • wspieranie inicjatyw lokalnych sluzacych powstawaniu kultury zydowskiej;
  • promowanie i dotowanie wydarzen poswieconych kulturze zydowskiej.

ADRES:
FUNDACJA KAMERA DAWIDA WJFF.PL
ul. NOWOGRODZKA 31, 00-511 WARSZAWA, POLAND