Honorowa KAMERA DAWIDA 2016

Tad Taube

Honorowa Kamera Dawida 2016 w uznaniu za działalność filantropijną i zaangażowanie w odbudowę życia żydowskiego w Polsce, a w szczególności za wkład w budowę Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN


Tad Taube urodził się w Krakowie w 1931 roku, skąd na kilka tygodni przed wybuchem II wojny światowej, latem 1939 roku, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Nigdy nie zapomniał o swojej ojczyźnie i pochodzeniu, a upadek komunizmu dał mu możliwość uczestniczenia w odbudowie życia żydowskiego w Polsce. Wśród licznych działańi projektów filantropijnych realizowanych przez Fundację Taubego od 2003 roku w ramach programu „Inicjatywa na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce”, szczególne miejsce zajmuje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Tad Taube jest prezesem Fundacji Taubego na Rzecz Życia i Kultury Żydowskiej, prezesem Fundacji Koret i Konsulem Honorowym RP w rejonie Zatoki San Francisco.

W 2004 roku Tad Taube został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W 2015 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Order jest przyznawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi panstwami i narodami.