Honorowe Kamery Dawida 2016

Laureaci Honorowych KAMER DAWIDA 2016



Tad Taube

Honorowa Kamera Dawida 2016 w uznaniu za dziaŁalność filantropijną i zaangaŻowanie w odbudowę Życia Żydowskiego w Polsce, a w szczególności za wkŁad w budowę Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Tad Taube urodziłsię w Krakowie w 1931 roku, skąd na kilka tygodni przed wybuchem II wojny światowej, latem 1939 roku, wyemigrowałdo Stanów Zjednoczonych. Nigdy nie zapomniało swojej ojczyźnie i pochodzeniu, a upadek komunizmu dałmu moŻliwość uczestniczenia w odbudowie Życia Żydowskiego w Polsce. Wśród licznych dziaŁaŃ i projektów filantropijnych realizowanych przez Fundację Taubego od 2003 roku w ramach programu „Inicjatywa na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce”, szczególne miejsce zajmuje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Tad Taube jest prezesem Fundacji Taubego na Rzecz Życia i Kultury Żydowskiej, prezesem Fundacji Koret i Konsulem Honorowym RP w rejonie Zatoki San Francisco.

W 2004 roku Tad Taube zostałodznaczony KrzyŻem Komandorskim Orderu ZasŁugi Rzeczypospolitej Polskiej. W 2015 roku zostałodznaczony KrzyŻem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta BronisŁawa Komorowskiego. Order jest przyznawany cudzoziemcom i zamieszkaŁym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją dziaŁalnością wnieśli wybitny wkŁad we wspóŁpracę międzynarodową oraz wspóŁpracę Łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi paŃstwami i narodami.







Martin Landau

Honorowa Kamera Davida 2016 za caŁoksztaŁt pracy aktorskiej oraz w uznaniu niezapomnianych ról i postaci, które stworzyŁ

Martin Landau (ur. 20 czerwca 1928) to amerykaŃski aktor telewizyjny i filmowy. Jego kariera rozpoczęŁa się w latach 50. XX wieku, wraz z jego pojawieniem się w filmie Alfreda Hitchcocka „PóŁnoc, póŁnocny zachód” (1959). W późniejszych latach zasŁynąłmiędzy innymi rolami w serialu telewizyjnym „Mission: Impossible” (za którą zdobył3 nominacje do nagrody Emmy oraz ZŁoty Glob) oraz w serialu „Kosmos 1999”.

Landau byłdwukrotnie nominowany do Oscara": za postać Abe Karatza w dramacie Francisa Forda Coppoli „Tucker. Konstruktor marzeє oraz za rolę Judah Rosenthala w komediodramacie Woody'ego Allena „Zbrodnie i wykroczenia”. Drugoplanowa kreacja w filmie Tima Burtona „Ed Wood” przyniosŁa mu Oscara, ZŁoty Glob, Nagrodę Saturna, American Comedy Award, CableACE i nominację do nagrody BAFTA.






RADU GABREA

Honorowa Kamera Davida 2016 za caŁoksztaŁt twórczości zaangaŻowanej w podtrzymywanie pamięci o historii i kulturze Żydowskiej

RumuŃski reŻyser, scenarzysta i producent Radu Bartolomeu Gabrea jest autorem licznych filmów telewizyjnych, dokumentów i peŁnometraŻowych filmów fabularnych. Urodziłsię w Bukareszcie 20 czerwca 1937 roku. Studiowałw Instytucie InŻynierii PrzemysŁowej w Bukareszcie i w Akademii Sztuk Teatralnych i Kinematografii, którą ukoŃczyłw 1968 roku, uzyskując dyplom reŻysera filmowego.

Gabrea, który ma korzenie Żydowskie od strony matki, jest autorem wielu dokumentów fabularyzowanych, docenianych przez spoŁeczności Żydowskie na caŁym świecie.

Jako twórca filmów fabularnych i dokumentalnych cieszących się ogromnym uznaniem krytyków oraz prezentowanych i nagradzanych na światowych festiwalach, „wielowymiarowy reŻyser Radu Gabrea uzyskałwyjątkowy status pośród filmowców: status autentycznego reŻysera europejskiego, przeciwstawiającego się upŁywowi czasu poprzez nieustanną próbę harmonijnego splatania istotnych faktów historycznych z pochŁaniającą fabuŁą” (dr Dominique Nasta, wykŁadowca na wydziale filmoznawstw na Wolnym Uniwersytecie Brukselskim).

Nagrody i wyróżnienia Kamery Dawida 2016:

Nagrody Główne

Grand Prix KAMERA DAWIDA
NAJLEPSZY FILM 14. FESTIWALU 2016 ONE WEEK AND A DAY / DZIEŃ PO ŻAŁOBIE
reż:Asaph Polonsky, Izrael 2016, 98 min, dł. fab.
NAGRODA SPECJALNA - KAMERA DAWIDA
NAGRODA SPECJALNA 14. FESTIWALU 2016 BOGDAN’S JOURNEY / PRZY PLANTY 7 / 9
reż:Michał Jaskulski i Lawrence Loewinger, Polska , 2016, 90 min, dł. dok.

Główne kategorie

Długa fabuła
Najlepszy w kategorii:
Kamera Dawida
ONE WEEK AND A DAY / DZIEŃ PO ŻAŁOBIE
reż: Asaph Polonsky, Izrael 2016, 98 min.
Feature documentary
Najlepszy w kategorii:
Kamera Dawida
SURVIVING SKOKIE / PRZETRWAĆ SKOKIE
reż:Eli Adler i Blair Gershkow USA, Polska, 2015, 66 min .
Krótka fabuła
Najlepszy w kategorii:
Kamera Dawida
MAŁY DYKTATOR / LITTLE DICTATOR
reż.Nurith Cohen, Izrael 2015, 29 min.
Krótki dokument
Najlepszy w kategorii:
Kamera Dawida
CLAUDE LANZMANN: SPECTRES OF THE SHOAH / CLAUDE LANZMANN: WIDMA SZOA
reż.Adam Benzine, Kanada 2015, 40 min.

Nagrody w pozostałych kategoriach

Najlepszy reżyser
Kamera Dawida ASAPH POLONSKY
One Week And A Day / Dzień Po Żałobie, Izrael 2016, 98 min
Najlepszy scenariusz
Kamera Dawida ELIE CHOURAQUI i FABRICE HUMBERT
Historia Przemocy / The Origin Of Violence, reż: Élie Chouraqui, Francja, Niemcy 2016, 110 min .
Najlepsza aktorka
Kamera Dawida EVGENIA DODINA
One Week And A Day / Dzień Po Żałobie , reż:Asaph Polonsky, Izrael 2016, 98 min. .
Najlepszy aktor
Kamera Dawida BURGHART KLAUBNER
The People Vs. Fritz Bauer Fritz / Bauer Kontra Państwo , reż: Lars Kraume, Niemcy 2015, 105 min
Najlepszy autor zdjęć
Kamera Dawida DANIEL ORTEGA
The Tenth Man / Dziesiąty Mężczyzna, reż: Daniel Burman, Argentyna 2016, 80 min.
Najlepsza muzyka i dźwięk
Kamera Dawida RAN BAGNO
One Week And A Day / Dzień Po Żałobie, reż: Asaph Polonsky, Izrael 2016, 98 min.

Congratulations!