Patroni, sponsorzy 13 WJFF 2015

Organizator / The Organizer
Fundacja Kamera Dawida WJFF.pl
The Camera of David WJFF.pl Foundation

Główny Partner / Main Partner

Honorowy Patronat / Honorary Patronage

Fundatorzy nagród w konkursie festiwalu / Financial Awards Sponsors

MKIDN

Sponsorzy i Partnerzy / Sponsors & partners

Miasto Warszawa
  Kingdom of Netherlands
  Czeskie Centrum

Partnerzy Medialni / Media Partners