Goście 6 edycji Festiwalu 2008:

 • Gośćmi 6. edycji festiwalu byli m.in.: Pani Evgenia Dodina, aktorka, przewodniczaca Jury 2008, Izrael
  Pani Małgorzata Kirstein, przedstawicielka kinowego dystrybutora i właœciciela kin, Polska

  Pan Michał Chaciński, dziennikarz, krytyk - TVP KULTURA, Polska

  Pan Jorge Gurvich, niezależny reżyser, Izrael

  Pani Magdalena Zawadzka, aktorka, Polska

  Jego Ekscelencja Pan Khaled Naef Ghazal Soufan, Ambasador Palestyny w PL

  Jego Ekscelencja Pan Marnix Krop, Ambasador Holandii w Polsce

  Pan Alon Simhayoff, drugi sekretarz Ambasady Państwa Izrael

  Pan Jair Dalal, muzyk, Izrael

  Pan Ismail Khatib, Palestyna

  Pan Fakhri Hamad, Palestyna

  Pan Michael Yohay, rezyser, Izrael - USA

  Pani Małgorzata Terlecka - Reksnis, pisarka, Polska

  Jego Ekscelencja Pan Marnix Krop, Ambasador Holandii w Polsce