Pracownicy i Wolontariusze

Zespół Festiwalu 2007

Magdalena Makarczuk - wice dyrektor

Marzena Szleszynska - grafik, edytor Festiwalu

Magdalena Staroszczyk - 1. koordynatorka Festiwalu

Noemi Bażanowska - 2. koordynatorka Festiwalu

Mateusz Mękarski - koordynator tłumaczeń

Sławomir Pałac - koordynator dystrybucji