Honorowa Nagroda Kamera Dawida 2007

Honorowa Nagroda Kamera Dawida 2007 została przyznana p. Andrzejowi Wajdzie w podziękowaniu za Jego dotychczasową twórczość oraz mistrzowskie spojrzenie, które stało się fundamentem polskiej i światowej kinematografii.

ANDRZEJ WAJDA

ANDRZEJ WAJDA jest reżyserem filmowym i teatralnym, scenarzystą i scenografem. Urodził się 6 marca 1926 roku w Suwałkach. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i reżyserię łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej (dyplom w 1960 roku).
W latach 1972-83 objął funkcję kierownika Zespołu Filmowego "X", w 1978-83 prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich, 1978-81 przewodniczącego Polskiej Federacji DKF, a od 1981 stał się jej honorowym przewodniczącym. Od 1977 jest honorowym członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP). Od 1989 roku – Komitetu Kinematografii. Założył działającą w Warszawie od 2002 roku Mistrzowską Szkołę Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy.
Otrzymał honorowego OSCARA oraz honorowe członkostwo w Brytyjskiej Akademii Filmu i Telewizji (BAFTA) oraz w Europejskiej Akademii Filmowej przyznającej Felixy. Jest doktorem honoris causa uniwersytetów w Bolonii, Waszyngtonie, Lionie, Niezależnego Uniwersytetu w Brukseli oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Polonia Restituta, a także Orderem Cyryla i Metodego.
Jako reżyser teatralny był szczególnie mocno związany z krakowskim Starym Teatrem. W latach 1989-90 kierował Teatrem Powszechnym w Warszawie. Zainicjował powstanie i, dzięki otrzymanej w 1987 roku nagrody Kyoto, był fundatorem otwartego w 1994 Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" w Krakowie.
W 1988 został członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i przewodniczył komisji do spraw kultury i środków przekazu. W latach 1989-91 był senatorem RP.