Goście 5 edycji Festiwalu 2007:

  • Gośćmi 5. edycji festiwalu byli m.in.: David Volah (reżyser, Izrael), Stuart Urban (reżyser,Anglia), Szmulik Atzmon (reżyser, Izrael), Anat Klausner (aktorka, Izrael), Michal Kaphra (dziennikarka, Izrael), Krzysztof Miklaszewski (aktor, reżyser, Polska), Piotr Szalsza (reżyser, Polska - Austria).

    Oraz międzynarodowe Jury: Pani Ilana Sharon (dyrektor Izraelskiej Akademii Filmu i TV, IZRAEL); Pani Prof. Miriam Koral (wydział studiów żydowskich UCLA, Los Angeles, USA); Pan Alex Claude (reżyser dŸwięku, IZRAEL); Pan Marc Villain (przedstawiciel Komisji Europejskiej, BELGIA); Pani Orna Yarmut (dyrektor CoPro - Documentary Marketing Foundation RA (The Israel Forum for International CoProductions), IZRAEL).