Goście 2 edycji Festiwalu 2004:

  • Irvin Kershner, Jury`04