Jury 1 edycji Festiwalu 2003:

Przewodniczący Jury:

  • Prof . Henryk Kluba

Skład Jury 2006:

  • Andrzej Kołodyński
  • Tadeusz Sobolewski
  • Zdzisław Pietrasik
  • Maria Kornatowska