Wydarzenia Festiwalowe z roku 2005

31.12.2005: Warszawa:

Specjalny ekskluzywny jazzowy koncert sylwestrowy z mega gwiazda w w Warszawie, organizowany przez Daniela Strehlaua jako impreza powiazana z Festiwalem:

OŚWIADCZENIE w sprawie koncertu Woody Allena w PL

Jako inicjator, organizator i negocjator sylwestrowego koncertu Woody Allena w Polsce, którego udokumentowane zapraszanie rozpocząłem w 1998 r, w między czasie spotykając się z nim i rozmawiając w NYC, pragnę oświadczyć, że koncert Woody Allena nie odbędzie się w Fabryce Trzciny i w planowanym terminie, ponieważ w wyniku zbiegu okoliczności, którym była podwójna negocjacja agentki Woodiego, nastąpiły następujące komplikacje. Po wysłaniu jej podpisanej przeze mnie umowy zrezygnowała ona ze współpracy ze mną, ponieważ nawiązała współpracę z inną agencją w Polsce, która dość szybko się wycofała. Agentka poczuła się zagrożona i wróciła przed kilkoma dniami (07.12.2005) do mojej oferty, która z powodu krótkiego czasu do koncertu przestała być już realna. Pragnę oświadczyć, że pan Woody Allen mimo, że wykazuje znikomą otwartość medialną i nie musi udzielać medialnej wyłączności jakimkolwiek mediom w Polsce i na świecie, to dzięki moim udokumentowanym, negocjacjom zgodził się na otwartość o wiele wiekszą, niż w innych krajach.

Pozostający w kontakcie z otoczeniem Woodiego i jego agentką:
Daniel Strehlau. 09.12.2005.

29.10.2005: Warszawa: Kino LUNA Godz.: 22:30

Wystep grupy DJEMBE PAN - rytmy afrykanskie
Wystep odbedzie sie po projekcji filmu CUDOWNE ZAPOMNIENIE /20:30, Kino LUNA A/ jako kontynuacja sciezki dzwiekowej filmu.

27.10.2005: Warszawa: Jadlodajnia Filozoficzna: Koncert TRANSKAPELI

TRANSKAPELA - to muzyka inspirowana zydowska kultura muzyczna obszaru Karpat z przelomu XIX i XX w., wiazaca różnorodne watki muzyczne ksztaltowane przez wiele grup etnicznych (Zydzi, Polacy, Rumuni, Ukraincy, Slowacy, Cyganie, Niemcy, Wegrzy) na przestrzeni wieków...TRANSKAPELA - to muzyka kapel klezmerskich Transkarpatii, to muzyka wiejska i malomiasteczkowa, to muzyka grywana niegdys przez Zydów na huculskich weselach, w bukowinskich karczmach, na galicyjskich jarmarkach, to muzyka w tradycyjnym instrumentarium.

Ewa Wasilewska - skrzypce (Sielska Kapela Weselna)
Maciej Filipczuk - skrzypce, vioara cu guarna (Lautari)
Robert Wasilewski - cymbaly, altowka (Sielska Kapela Weselna)
Piotr Pniewski - wiolonczela, beben (Sielska Kapela Weselna)
TRANSKAPELA, plyta "Sounds and Shadows" (wyd. Konador 2005)
www.transkapela.com

27.10.2005: Warszawa: Godz: 9:00

Pokaz bloku edukacyjnego dla ok. 300 uczniów liceów i gimnazjów z Ursynowa w Multikinie (filmy z Fundacji Shoah zal. przez Stevena Spielberga oraz z Muzeum Oswiecimskiego - Galeria 2005).

Festival Events since the 1st edition of
the Festival in 2003


April - May 2006: Warsaw, Cracow:
The retrospective of Woody Allen`s films
and the important as well as awarded films of the 3rd edition of Warsaw Jewish Film Festival 2005.

31.12.2005: Warsaw:
Special, exclusive Jazz concert on New Year`s Eve with the world acclaimed artist and his band in Warsaw
,
organized by Daniel Strehlau as the special event connected with the Festival:

"The concert has been cancelled in negotiated term (December 31st, 2005) and place. I cooperated with band`s agency for five months in 2005 and after that period I was informed that the agency decided to negotiate with the other agency in Poland. I was astonished due the fact it was the beginning of December 2005 and it was hard to orginize so exclusive event three weeks before the concert. Finally the band`s agent returned to to me with the contract, which I signed and sent it earlier to the agency. Everything was irreversible" Daniel Strehlau

29.10.2005: Warsaw: Cinema LUNA 10:30 p.m.
The performance of
the DJEMBE PAN drum group - african rythms
The performance is the continuation of the soundtrack from the film WONDROUS OBLIVION /10:30 p.m., LUNA A/

27.10.2005: Warsaw: 7 p.m.
Jadlodajnia Filozoficzna - The eating house of the philosophers:
TRANSKAPELA concert

TRANSKAPELA is an artistic project of four musicians acting in many areas of traditional music, trying to find its new meaning and contemporary context. Our musical search revolves around the traditional music of various cultural regions: Malopolska, Kurpie, Galicia, Polesie, Bukovina, Hucul Region, Maramures, Transilvania, in which despite the outer formal distinctions we try to seek its roots, common elements and the timeless values. The source music is an inspiration for our own interpretations and compositions. We form our music not on the basis of imitations but on the traditional patterns, in a creative way. The source of inspiration for TRANSKAPELA'S music constitutes the Jewish Culture of the Carpathians encompassing Poland, Ukraine, Slovakia, Romania and Hungary. We are inspired by music of Jewish wandering bands of the 19th and 20th century, known due to the archival records and notes. It's a kind of rural music (the music from small towns and villages), which has formed its specific style. It reaps from the numerous surrounding cultural motives that have a heavy influence on it. The Jewish wandering bands' music of the Carpathians is a medium of the intercultural interactions characteristic for this specific region.
Ewa Wasilewska - violin
Maciej Filipczuk - violin, vioara cu guarna
Robert Wasilewski - cimbalom (hammered dulcimer), viola
Piotr Pniewski - cello, drum
TRANSKAPELA CD: "Sounds and Shadows" 2005
www.transkapela.com

27.10.2005: Warsaw: 9.00 a.m.: Multikino Multiplex in Warsaw, The additional screenings of the educational section take place (films from The Shoah Foundation founded by Steven Spielberg & from the Museum of Auschwitz - see: 2005 Gallery ) for about 300 highschool students.

Festival Events from 2003 till 2004 :


During the 2nd edition of the Festival 2004 took place the multimedia presentation of the work by Hanan Harchol - the artist from New York City, USA:


 
www.hananharchol.com
On March 5-6-7 2004 took place the retrospective of awarded and important 21 films of The 1st edition of the WJFF 2003, which will take place in the famous Center for Contemporary Art - Ujazdowski Castle in Warsaw, PL.Zamek Ujazdowski - Centre For The Contemporary Art

On October the 16th 2003 took place press conference of The 1st edition of the WJFF 2003 in the Traffic Club together with the opening of the exhibition of
Donald Mayer` Posters Collection from NYC www.contemporaryposters.com
- polish Jewish posters till 1968.