2016 Patrons, Sponsors, Partners of 14th WJFF

Organizator / The Organizer
Fundacja Kamera Dawida WJFF.pl
The Camera of David WJFF.pl Foundation

Główny Partner / Main PartnerPartner Pokazów / Screenings Partner:

Honorowy Patronat / Honorary Patronage

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata
Polish Association of Righteous Among the Nations
Ambasada Japonii w Polsce

Współfinansowanie / Co-financing

Miasto Warszawa Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Współfinansowanie projektu
Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Sponsorzy i Partnerzy / Sponsors & Partners

SPONSOR ZŁOTY / GOLD SPONSOR
SPONSOR SREBRNY / SILVER SPONSOR
SPONSOR BRĄZOWY / BRONZE SPONSOR
  Kingdom of Netherlands
 Ambasada Japonii w Polsce

Partnerzy Medialni / Media Partners

Tok FM Portal